ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวแก่งสาระแพ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวแก่งสาระแพ  หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดทรายขาว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย

22/11/2019

259

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th