ภูผามุม


"ภูผามุม" ลักษณะเป็นภูเขาที่มีปากถ้ำเล็กๆ อยู่ระหว่างตรงกลางหน้าผา และมีทางอ้อมขึ้นไปด้านบนยอดภู ชมวิว ทิวทัศน์โดยรอบตำบลหาดทรายขาว พร้อมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ชาวตำบลหาดทรายขาวได้อันเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณปากถ้ำ เพื่อปกปักรักษาชาวตำบลหาดทรายขาว โดยจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระทุกวันขึ้นปีใหม่ไทย 

09/09/2019

359

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th