ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2562


 ประกาศ เรื่อง  รายงานทางการเงินประจำเดือน   มกราคม   2562

13/02/2019

563

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th