ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว


ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

เอกสาร5

เอกสาร6

เอกสาร7

เอกสาร8

เอกสาร9

เอกสาร10

เอกสาร11

29/01/2019

271

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th