รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560(สขร.1)


รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน  2560(สขร.1)

01/12/2017

425

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th