รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560(สขร.1)


รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม  2560(สขร.1)

01/11/2017

596

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th