คำสั่งเจ้าหน้าที่ปิด ปลด และพยานรับรอง การปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจ้ดจ้างและประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้ที่ภายในในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้างกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2


คำสั่งเจ้าหน้าที่ปิด ปลด และพยานรับรอง การปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจ้ดจ้างและประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้ที่ภายในในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้างกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

01/10/2018

591

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th