โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม)ขนาด 4 เมตร แบบชัก จำนวน 1 อัน


โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม)ขนาด 4 เมตร แบบชัก จำนวน 1 อัน

19/09/2018

656

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th