ติดต่อ อบต.


องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เลขที่ 42/1 หมู่ 2 บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  42110
 
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823
 
E-mail : hadsaikao042070823@gmail.com
 

เว็บไซต์http://www.hadsaikao.go.th

 

26/10/2016

1368

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th