ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565

06/01/2022

14

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th