ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน  2565 จำนวน 9 เดือน

ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

30/12/2021

14

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th