ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางลย.ถ.98002 สายภูทอก บ้านหาดทรายขาว ถึง บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 1-4 ตำบลหาดทรายขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 3200 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12800 ตาราง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางลย.ถ.98002 สายภูทอก บ้านหาดทรายขาว ถึง บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 1-4 ตำบลหาดทรายขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 3200 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทราขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/11/2021

8

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th