ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ๓ เฟส ๔ สาย และติดตั้งสายไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ๓ เฟส ๔ สาย และติดตั้งสายไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/09/2021

43

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th