ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/08/2020

200

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th