สายด่วน


สายด่วน..

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว นายชูชาติ เปาวะนา  โทร.085-647-0997

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว นายวิชิต พงษ์เหล็ง  โทร.086-441-3910

 

26/10/2016

279

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th