ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายบ้านใหม่-ผามุม หมู่ที่ 2 บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายบ้านใหม่-ผามุม หมู่ที่ 2 บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/06/2020

262

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th