ประการผู้ชนะราคา ชื้อโครงการจัดชื้อวัสดุเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโป่ง-บ้านสาระแพ หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ ถึงหมู่ที่ 5 บ้านหัวแก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประการผู้ชนะราคา ชื้อโครงการจัดชื้อวัสดุเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโป่ง-บ้านสาระแพ หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ ถึงหมู่ที่ 5 บ้านหัวแก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/04/2020

198

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th