ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อน้ำยาเคมี และทรายอะเบส ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อน้ำยาเคมี และทรายอะเบส ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/05/2020

251

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th